Postduiven

Gejaagd door de wind
Bovengenoemd onderwerp is in het verleden mogelijk al eens meer gebruikt. Het is de titel van een beroemde film met, als ik me niet vergis, Clark Gable en Audrey Hepburn in de hoofdrollen. Toch was ‘Gejaagd door de wind, ook afgelopen zaterdag op de wedstrijdvlucht van postduiven van toepassing. Onder prima weersomstandigheden en een zuid/westenwind op de staart mocht het Zuid Hollandse konvooi om half acht in het Franse Pont. St. Maxence (338 km.) vertrekken. Geholpen door de meewind werd het tempo van de kopvliegers tot ruim 103 km. per uur opgevoerd. Slechts drie uur en vijftien minuten had de topper NL03 ‘043’ van Wim van Benten nodig om vanuit Midden Frankrijk de veilige thuishaven te bereiken. Een indrukwekkende inspanning die de goede nummer twéé NL04 ‘577’ van schrijver dezes ruimschoots klopte. Emiel Hilgersom is als dérde met zijn NL04 ‘628’ tot zijn grote opluchting weer terug van even weggeweest. Er stonden 180 Stompwijkse duiven op de starterslijst.

Uitslag: Competitiestand:
1 W. v. Benten 14 1 W. v. Benten 87
2 P. Oliehoek 13 2 W. v.d. Bosch 78
3 E. Hilgersom 12 3 Comb. v.d. Bosch 76
4 W. v.d. Bosch 11 4 P.Oliehoek 70
5 Comb. Hilgersom 10 4 E. Hilgersom 70
6 E. v. Leeuwen 9 6 Comb. Hilgersom 64
7 Comb. v.d. Bosch 8 7 E. Hilgersom 60

8 G. Onderwater 7 8 Mevr. Luk/Vork 56
9 Mevr. Luk / Vork 6 9 G. Onderwater 51
10 L. Soonius 1 10 L. Soonius 25
11 Soon/Tijssen 1 11 Soon/Tijssen 7
12 R. Ammerlaan 1 12 R. Ammerlaan 7

Piet Oliehoek