parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071 5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 12.00 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C. G . J. Onderwater, tel. 079 3422906
e mail: info@cuo zm.nl
PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Dinsdag 7 juni 19.30 uur: vergadering van het Parochiekoor
Woensdag 8 juni 9.00 uur: eucharistieviering, voorganger pastoor v.d. Plas
Zaterdag 11 juni 16.00 uur: doop van Daniel Bart Soonius
19.00 uur: terugkomviering eerste communiekantjes, m.m.v. het Kinderkoor, voorganger mevr. Riet v.d. Ham
Zondag 12 juni 11.00 uur: woord en communieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger diaken Henny Peeters
13.30 uur: doop van Kite en Twan v.d. Voort,
Sven Beuvink
Geboren: Ryan Elco van Benten, Dr v. Noortstraat 17 b, Stompwijk
In Ondertrouw: Milko Romein en Dorien van Es

Gebedsintenties
Woensdag 8 juni 9.00 uur: Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg
v.d. Lubbe,
Zaterdag 11 juni 19.00 uur: Overleden armen en weldoeners van de parochie,
Joop v.d. Lubbe, Riet Hilgersom van Leeuwen, Wilhelmina Waaijer Kasbergen,
Cisca v.d. Helm Mensen, Corrie Luiten Waaijer, Jeanne de Groot
Pannebakker, Bernardus van Pampus, Sjaan v Es van Santen
Zondag 12 juni 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie
Martien v.d. Bosch, Gre v d Hulst v Santen, Rinus v d Burg, Petronella van Rijn Hoogeveen, Theodorus Lexmond, Joop Olijhoek, John Knebel, Wim v.d. Helm, Gerard van Steekelenburg, Corrie Verhagen, Ans Luiten, Wilma v.d. Horst
de Koning, Kees van Santen, Joop van Geijlswijk jr, Martien van Leeuwen,
Leen van Bohemen, Sanne Switsar, Bernardus van Pampus, Sjaan van Es
van Santen

Zaterdag 11 juni Zondag 12 juni
lector: Truus Hilgersom Cees Bergen
communie uitdeelhulp: geen Geen
koster: John Olijhoek John Olijhoek

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE

Emmaus kapel

Zaterdag 11 juni Christus Dienaar 19.00 uur: eigentijdse viering
Zondag 12 juni Swetterhage 10.30 uur: oecumenische viering
9.30 uur: gezongen viering

Hallo Laurentiuskids
Zoals jullie al op de kerkdeur hebben gelezen, ging de repetitie van afgelopen maandag niet door, omdat er vorige week maandag veel te weinig kinderen aanwezig waren. Dus gaat de uitvoering van de Laurentius van 11 juni ook niet door. Wel gaat de viering gewoon door onder begeleiding van mevr. v.d. Ham maar dan zonder het kinderkoortje. Er waren gewoon te weinig kinderen die tijdens deze viering wilden zingen. Vandaar dat wij het maar afgeblazen hebben. Onze uitje van 18 juni gaat wel door. Als het goed is hebben jullie een formulier gekregen waarop stond hoe laat wij aanwezig moeten zijn. Volgende week staat hier meer over in de Dorpsketting
Groetjes, Carmen
Verder bericht over het uitje. Dit is op 18 juni a.s. we vertrekken iets eerder namelijk om half 2 vanaf het kerkplein. Jullie worden na het eten tussen 5 en 6 uur weer thuisgebracht. Wij willen graag het exacte aantal kinderen weten die er mee gaan in verband met het eten. Via onderstaand strookje kan je dat laten weten.
Graag inleveren voor 11 juni bij M. Janson, Meerlaan 9. Tot dan,
De werkgroep gezinsviering

Ik kom wel / niet op 18 juni voor het uitje.