ASTMA COLLECTE MEI 2005

Wel een beetje laat, maar hier toch nog de opbrengst van de collecte in ons dorp. Het bedrag is € 1.065,38. Dank aan alle collectanten en gevers.
C. van Boheemen Oosterlaan, coördinatrice