De aanstaande Mariaverschijning in Medjugorje

Deze verschijningen zijn een vervolg op de verschijningen in Fatima in Portugal.
Overigens schijnt Moeder Maria, af en toe, ook elders te verschijnen. Echter de verschijningen in Medjugorje zijn al begonnen op 25 juni 1981. Daar verscheen ze toen aan zes jongeren. Dat was heel erg schrikken en veel vertwijfeling. Ze dachten, zijn wij nog wel normaal,wat overkomt ons. Nu weten ze, dat voor iedereen het contact met, de tussenpersoon, Moeder Maria, een van de beste manieren is om in de hemel te komen. De plaatselijke pastoor, Pater Jozo, is als eerste toen begonnen, om dit Ontzag voor de Schepper, van Hemel en Aarde, in goede banen te leiden. Thans is het zo, dat drie van de zes jongeren Moeder Maria nog ééns per jaar zien, en dat de andere drie jongeren, inmiddels zijn ze allemaal volwassen, Moeder Maria nog dagelijks in privé zien. Voor de wereld bevolking geeft Moeder Maria, tijdens haar Verschijning op elke 25e van de maand, een boodschap af via zieneres Vicka. Waarom hebben wij van deze hedendaagse verschijningen nog niet eerder gehoord? Omdat het Vaticaan deze verschijningen nog niet officieel bekend heeft gemaakt. Maar de onlangs overleden Paus zei al wel: “Je komt uit dit bedevaartsoord beter vandaan, dan dat je er naar toe bent gegaan”. Het Vaticaan heeft de Verschijningen in Lourdes pas bekend gemaakt na vier jaar en de Verschijningen in Fatima pas na elf jaar. En als je in Medjugorje geweest bent, zeg je: logisch dat ze die verschijningen niet bekend maken, want er kan daar niemand meer bij. De kerk is elke dag overvol en buiten de kerk staan ook banken en stoelen. Er heerst daar een vredige sfeer. In overleg met pastoor van de Plas geef ik U deze feiten en informatie door. Deelname aan de bedevaartreis kan via het parochiesecretariaat, Anton van Santen of rechtstreeks via mevr. Annie Wouters. Ondergetekende gaat zelf ook weer mee met deze bedevaartsreis van 17 t/m 24 september 2005. De kosten van deze vliegreis zijn € 590,00. Dit is de laatste volle week om je deelname door te geven. Iedereen is welkom, gelovig, kritisch of anderszins. Dit is een mooie kans om mee te gaan, nu de verschijningen nog steeds voortduren. Innerlijke vrede toegewenst door coördinatrice. Mevr. Annie Wouters, Voortste Heikant 4, 5541 NR Reusel. tel. 0497 643380 (ook voor abonnementen op het Medjugorje blad.