Cursus voor mantelzorgers opnieuw van start!

Mantelzorgers uit Leidschendam, Voorburg en omgeving kunnen zich aanmelden voor de cursus die dit najaar weer door de Steunpunten Mantelzorg, Florence en de Zorgring wordt georganiseerd. De cursus is bedoeld voor mensen die (langdurig) de zorg voor een naaste op zich hebben genomen en willen leren hoe ze (beter) met hun soms moeilijke situatie om kunnen gaan. Doel hierbij is vooral om te voorkomen dat zij overbelast raken.
De bijeenkomsten: emotionele en praktische ondersteuning.
In de cursus is er aandacht voor hoe je als mantelzorger tijd voor jezelf kunt vrijmaken, tijd voor je eigen verlangens en wensen. Ook onderwerpen als het (beter) hanteren van conflicten, het stellen van grenzen en het adequaat reageren op het gedrag van de verzorgde komen aan de orde. Uiteraard is er volop gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen. De groep wordt begeleid door een consulent van het Steunpunt Mantelzorg Voorschoten/Wassenaar en een collega van het Algemeen Maatschappelijk Werk.
Geen kosten en hulp bij opvang verzorgde.
De cursus beslaat zes bijeenkomsten van twee uur en één terugkombijeenkomst. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het steunpunt kan overigens helpen met het zoeken naar opvang van de verzorgde op de tijden dat de cursus plaatsvindt.
Data en aanmelding
De cursus start op 19 september (vervolgdata: 3/10, 17/10 en 31/10, 14/11 en 28/11) en vindt plaats in Florence locatie aan de Willem de Bijelaan 147 te Voorburg, aanvang 13.30 uur tot 15.30 uur. De cursus wordt ook in de gemeenten Wassenaar en Zoetermeer gegeven. Voor meer informatie over de cursus en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het Cursusbureau van Florence. Het bureau is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur op telefoonnummer 070 3075206.