Restaurantie Kerkgebouw-Stompwijk

Algemeen.

De uitgebreide activiteiten rondom onze kerk zijn, nu de steigers er staan, goed zichtbaar. Eindelijk krijgen we met z’n allen een idee, van wat er allemaal moet gaan gebeuren. We gaan u de komende tijd op de hoogte houden, maar vandaag eerst nog het een en ander over de financiën.

Obligatie’s.

Het blijkt, dat nogal wat Stompwijkers, om wat voor een reden dan ook, nog niet hebben deelgenomen aan de obligatieactie om dit karakteristieke gebouw in stand te houden. Nu zichtbaar is, wat er moet gebeuren, wilt u uw mening misschien heroverwegen en alsnog deelnemen. Uiteraard kunnen de mensen, die vorig jaar al wel “gekocht” hebben, ook dit jaar gewoon obligaties bijkopen. U krijgt allen uw geld later terug, immers u leent aan ons. Kortom, stort € 50,=, of een veelvoud daarvan, op rekening 143326430 en wij bezorgen de obligaties bij u thuis. Bij voorbaat dank.

Schenkingen.

Nogal wat mensen tonen hun betrokkenheid via een schenking. Spontaan ontvangen wij, via bovenstaand banknummer, zo af en toe bedragen op onze rekening. Anderen verbinden daar een gelegenheid aan vast en geven de (geldelijke) opbrengst van een verjaardag, jubileum enz. aan de restauratie van de kerk. Kortom mogelijkheden genoeg. Zeer warm aanbevolen.

Legaten.

Tegenwoordig ontvangen we allen vele wervingsbrieven van goede doelen in onze brievenbus. Steeds meer vraagt met daarin om, bij een eventuele nalatenschap, aan hun goede doel te denken. Omdat het kerkgebouw er over lengte van jaren nog moet staan is het misschien voor u een mooie gedachte om aan ons doel te denken. Vele argumenten rechtvaardigen deze gedachte.

Graag zijn wij bereid daarover van gedachte te wisselen, indien u dat wenst. Natuurlijk hebt u daar ook u familie of notaris voor.

Ons rest slechts bescheidenheid en afwachten.
Restauratie commissie kerk.