Nieuwe Driemanspolder en Stompwijk

Er werd druk getwitterd (voor de insiders @stompwijkpuntnl) tijdens de afgelopen Adviesraadvergadering. Als Maxime Verhagen dat kan, dan kan @stompwijkpuntnl het ook! Zo zagen wij de onderwerpen langskomen die aan de orde kwamen tijdens die vergadering. In tweet volgorde, dus de laatste eerst:

 • Niks doen met de kavelruil levert uiteindelijk alleen nog maar museumboeren op. Zou dat al in de DvD staan?
 • Land van Wijk en Wouden. Kavelruil schaalvergroting 5% in dit gebied
 • Jaja d’r komt een plan van aanpak en met een beetje goede wil nog dit jaar goedgekeurd
 • Niks afsluiten. De Stompwijkseweg krijgt nog diepgaande aandacht, want de wegtoestand wordt natuurlijk steeds slechter.
 • En we sluiten af met ‘verspreid liggende glas’. Kreten als ‘ruimte voor ruimte’ komen langs. Nog geen bezwaren aangetekend.
 • En dan nu de ………… menroute!
 • Eind 2010 weten we meer.
 • Het gaat over een pop subsidie loopt via de EU
 • Recreatief knooppunt en subsidie….. maar er is hoop.
 • Kulturhus, verbindingsweg komen even langs in de adviesraadvergadering
 • Voor een impressie van de nieuwe driemanspolder zie een filmpje op youtube. zoek met ‘driemanspolder’
 • Wethouder gaat voor die rotonde zijn best doen
 • Rotonde eind van meerlaan graag……

Een onderwerp pikken wij er hier uit. Voor diegenen die achteraf (veel) meer willen weten, zij moeten even wachten op het verslag dat binnenkort beschikbaar komt op deze website en natuurlijk in de Dorpsketting. Wij willen graag even wat langer stilstaan bij de plannen met de Nieuwe Driemanspolder waar dus een wateroverslaggebied annex natuurgebied komt. Om te beginnen hier een link naar het youtube filmpje, hoeft u zelf niet te zoeken. De heer Stekelenberg begon zijn presentatie ook met dit filmpje:

en met excusses voor het hier en daar zenuwachtige muziekje.

Dat wordt een fantastisch gebied hier vlak in de buurt, ongeveer 400 ha groot. Een gebied waar kan worden gekanood, gewandeld, gefietst, d’r loopt straks zelfs een menroute langs. In dit dorp van paarden een prachtige voorziening lijkt mij zo. Een en ander zou zo ergens in 2017-2018 zijn beslag moeten krijgen.

Het is duidelijk, ongeveer de helft van het gebied bestaat straks uit een laag water. Niet onmetelijk diep, maar in tijden van veel neerslag kan de plas ietsje dieper worden. Of eigenlijk, het water komt ietsjes hoger te staan, zoals ook in het filmpje is te zien. We hebben het over een meter en dat betekent dat in tijden van nood 2.000.000 m3 water (dat zijn 2.000.000.000 liters), een bijhoorlijke hoeveelheid dus, kan worden opgeslagen.

Tijdelijk. Want het water moet in tijden van nood snel, als het even kan binnen twee dagen, in de plas lopen, maar het moet er na verloop van tijd ook weer uit kunnen lopen. De plas wordt dus echt een buffer.

De vraag is nu waar loopt dat water erin en waar eruit? Het antwoord is simpel; dat water loopt via de de zogenaamde Limietsloot die aangesloten wordt op de Ringvaart (de vaart -deels- rondom de Zoetermeerse Meerpolder). De Ringvaart wordt middels een kering verbonden aan de Jan Koenensloot. Daar komt uiteindelijk het water dus vandaan! Waar het water er weer uit kan lopen is mij even ontschoten -ik meen uiteindelijk De Vliet-, maar dat is ook minder belangrijk, want dat mag veel langer duren dan twee dagen, dan denken we toch aan weken. ontleend, daarna uisnede van file van website www.n3mp

Het is eenvoudig. 2 miljard liter water door twee slootjes in twee dagen tijd, dat gaat niet zonder slag of stoot. D’r moet dus worden verbreed en wellicht ook uitgediept. Er werd gesproken over een breedte van 28 meter, maar ik zeg er onmiddellijk bij dat ik niet weet wat er nu eigenlijk gemeten wordt: waterbreedte of water, inclusief weg en dijk? Dat laatste lijkt het meest waarschijnlijk. Niet enkel gaat de schop erin langs de Meer-en Geerweg, ook het stukje water langs de Ondermeerweg (tot aan de brug de polder in) dus tot aan de Jan Koenensloot wordt natuurlijk aangepakt, twee doorlaten onder de Meerlaan waar die aansluit op de Ondermeerweg en ook de N206, moeten worden verbreed of misschien verstevigd en er moet een kering komen. Zeg maar op de plaats waar vroeger het verlaat was en waar nu een duikertje ligt, bij de brug die naar de Ondermeer leidt.

De Nieuwe Driemanspolder! Een enorme en waarschijnlijk duurdere klus dan de €50.000.000 die nu wordt begroot.

Met dank aan de website: http://www.n3mp.nl/ voor informatie en afbeeldingen.