Parochieberichten

Vieringen in het Dorpshuis van de RK H.Laurentius Parochie

i.v.m. de Restauratie van de Laurentiuskerk is door het Pastorale team besloten,  dat  de kerkelijke vieringen tot nader bericht in het Dorpshuis worden  gehouden. De  woensdagochtend vieringen komen tot nader bericht te vervallen.

Dinsdag 2  nov. 19.00 uur Allerzielen herdenkingsviering met parochiekoor

voorgangers Mw. M. Turk, Mw. L de Jong Dhr. J. Havik.Na de viering koffie drinken in het dorpshuis.

Zaterdag 6 nov. 19.00 uur Geen Viering 

Zondag   7 nov. 11.00 uur Eucharistieviering met het parochiekoor

                                       Voorganger Em. Pastoor H . v. Plas

Devotie kaarsen voorop het kerkhof of thuis, zijn nu te koop bij het secretariaat, kosten  € 2,-. 

Misintenties

Zaterdag 6 november: 19.00 uur geen viering

Zondag 7 november: 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerardus v. Santen, Anna v. Santen- Arkestein, Niek v. Santen, Nico v. Boheemen, Jan v.d. Krogt, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Gerardus van Steen, Johanna Knijnenburg -v. d. Lubbe jaargetijde, Adrianus Knijnenburg, Riet Knijnenburg—v. Vliet, Jan Koevoet, Kees Luk,  Jannie Suyten -v. Leeuwen, Riet Vurens de Kruiff, Jaap Vogelaar, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Barry v. Bohemen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Annie van der Burg -v. Veen        

Lectoren en Kosters

                             Zaterdag 6 november         zondag 7 november

Lector                   geen                                    Rienus Odijk

Misdienaars          geen                                    Yvet Zandbergen/ Inge Rotteveel

Koster                   Adriaan Hilgersom               Adriaan Hilgersom

Zoeterwoude

zondag 7 november 09.30 uur St. Jan eucharistieviering met parochiekoor

voorganger Em. Pastoor H.v.d. Plas