Leidschendam-Voorburg stopt 1 januari met ophalen KCA

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten met ingang van 1 januari 2011 te stoppen met het ophalen met de chemokar van Klein Chemisch Afval (KCA) bij de haltes en weekmarkten. Kostenbesparing en de harmonisering van de afvalinzameling met andere gemeenten die onder de gemeenschappelijke regeling van Avalex vallen, waren doorslaggevend voor dit besluit. Daarbij levert deze manier van afvalinzameling te weinig resultaat qua afvalscheiding. Het blijft wel mogelijk KCA in te leveren bij het KCA-depot van het afvalbrengstation.