Sponsoractie Filmgroep Stompwijk komt op stoom

Sinds drie á vier weken loopt de Sponsoractie Filmgroep Stompwijk. Het gaat om een financiële bijdrage aan de nieuwe film over het buitengebied van Stompwijk, die medio dit jaar wordt afgerond. Frans Oliehoek is er druk mee bezig. In totaal zijn bijna negentig plaatselijke bedrijven benaderd. De eerste reacties zijn zeer hoopvol: al zeven bedrijven hebben intussen hun bijdrage aan de stichting overgemaakt.

 Leo van den Brink, lid van de Filmgroep, heeft bij alle (ons bekende) bedrijven een brief bezorgd. Daarin staat alles over de mogelijke sponsoring en wat daar voor het deelnemende bedrijf en ondernemer tegenover staat. Het kan zijn dat een bedrijf over het hoofd is gezien. Aarzel dan niet en bel even met Leo (06 1205 0932) of stuur een Email (l.vdbrink@ziggo.nl). Hij zal de informatie dan alsnog bezorgen. Uiteraard kunnen ook andere belangstellende bedrijven, die elders gevestigd zijn en binding hebben met het dorp, aan deze actie mee doen. Ze kunnen zich via dezelfde route als ‘belangstellend’ aanmelden.

 De lijst van deelnemende bedrijven zal de komende vier tot zes weken naar wij hopen flink gaan groeien. We zullen u de komende weken op de hoogte houden van de stand van zaken. Het is de bedoeling om deze actie eind februari/begin maart af te ronden. Als er particulieren zijn die de film een financieel steuntje in de rug willen geven – we kunnen ons amper voorstellen dat die er niet zijn – dan kunt u ook contact opnemen met een van ondergetekenden of een van de andere leden van de Filmgroep (Frans Oliehoek en Sjaak Jansen).

 Te samen met twee of drie grote sponsors en een grote groep bedrijven, die op deze actie inhaakt, hopen we de financiering van de film rond te hebben. We zijn er van overtuigd dat het gaat lukken. Over twee weken kunt u een nieuwe tussenstand van ons verwachten.

 Lijst van bedrijven die meedoen (stand 9 februari 2011):  

Scheria versdienst, Lexmond Trading, Studio Oase (Loes de Haas), Notariskantoor De la Haije, Groene Hart Logies (Fam. Van Boheemen), Tini Lansbergen massages en administratiekantoor Van Boheemen.

 

Leo v. d. Brink en Jack Luiten