Chapeau Jos Teunissen….,

Eindelijk durft er weer een bewoner van Stompwijk en lid van het projectteam Gebiedsvisie Stompwijk zijn mening via de Dorpsketting te ventileren. Chapeau voor het stukje dat hij liet plaatsen, naar aanleiding van de bijeenkomst van de ondernemers met als titel ‘pompen of verzuipen’.

Uit het verslag van dhr. Schoevers van het MKB-LV lijkt het namelijk of de gehele gebiedsvisie Stompwijk draait om het ondernemen. Natuurlijk is ondernemen in Stompwijk belangrijk, maar zoals Jos Teunissen al aangaf is ondernemen ook maar een klein deel van het totaal wat er in de gebiedsvisie met elkaar afgesproken is en daar is mijns inziens te weinig op gefocust op die avond van 13 januari 2011.

Ondernemers zitten in zwaar weer, zowel in Stompwijk alsook ver daarbuiten. Dat is niet afhankelijk van de stappen die nog niet genomen zijn door de gemeenteraad. Veel eerder zijn het de harde feiten waar wij als bewoners van Nederland, het Rijk en de gemeente voor staan. Enorme bezuinigingen dwingen ons tot het maken van keuzes en daar ontkomt ook Stompwijk niet aan. Dan is het een utopie om te denken dat alleen voor de ondernemers een uitzondering gemaakt kan worden. ‘Het loslaten van de eenrichtingsverkeer op de Dr. van Noortstraat zet de rondweg volledig op losse schroeven. Het niet uitplaatsen van grote ondernemers op de Stompwijkseweg die al jaren uit hun jasje gegroeid zijn’, zoals Jos ook aangaf, geeft ook geen invulling aan de Stompwijkseweg als recreatieve route. De ondernemers doen er goed aan om eens goed die knelpunten in beeld te brengen en daar conform de gebiedsvisie Stompwijk, plannen op te maken. Ook met de bezuinigingen die wij verder nog over ons uitgestrooid krijgen, moet je je afvragen of 6,6 miljoen euro voor een rondweg in deze tijd een goede uitgave is. Naast het feit dat maar een heel klein deel van het dorp ontlast wordt, is het tijd om eens goed naar alternatieven te kijken die niet zoveel hoeven te kosten, bijvoorbeeld asdrukbeperking voor de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat. Helaas wordt daar door de ondernemers niet over gesproken, omdat dit direct hun eigen belangen zou schaden. En wanneer er weer een avond georganiseerd wordt door het MKB-LV is het misschien handig om daar ook de politieke partijen en de Adviesraad bij te betrekken.

Wat wel kwam was helaas een bericht van de Adviesraad dat de vergadering van 20 januari vervalt omdat er niets te melden is. Hiermee moeten wij het doen en dat is jammer omdat met name de burgers, school en kleine ondernemers van Stompwijk de dupe worden van het niet starten van de bouw van het Kulturhus en woningen, iets waar Stompwijk ECHT behoefte aan heeft.

Als laatste wil ik een correctie aanbrengen op het stukje van Jos Teunissen, namelijk de Vrienden van Stompwijk hebben als enige nooit de gebiedsvisie ondertekend omdat zij op voorhand geen overeenstemming konden bereiken over de aanleg van de rondweg. Ik durf te stellen dat wij toen een vooruitziende blik hadden, nu blijkt dat steeds meer organisaties haar bedenkingen hebben over de rondweg en de aantasting van het groene landschap hiervan.

Gezien verder de economische ontwikkelingen, de bezuinigingen waar wij voor staan en de problemen ten aanzien van  grondaankoop vragen wij ons af of die rondweg er nu wel echt moet komen. Wij zijn ervan overtuigd van niet. Maak de keuze vóór het Kulturhus, school en oudere- en starterswoningen, dat voorziet echt in een behoefte voor alle inwoners van Stompwijk

Vrienden van Stompwijk,

Leo Wijnhoven