Parochieberichten

Vieringen in het Dorphuis RK H. Laurentius Parochie.

Donderdag 10 febr. 18.00 uur bijeenkomst van de Vormelingen, gezamenlijke maaltijd.

Zaterdag    12 febr. 19.00 uur geen viering.

Zondag      13 febr. 11.00 uur  Eucharistieviering met Parochiekoor                                                                           

Voorganger pastoor J.v.d.Bie

Dinsdag     15 febr. 20.00 uur ouderavond voor de Eerste communiekanten in de pastorie.

Misintenties Zondag 13 februari. 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, voor overleden man en vader, Martien v.d Bos, To v.d. Bos -de Vrede, Cornelis en Piet Olijhoek, overleden ouders Vreeswijk— v. Leeuwen, Piet v.d. Arend, Arie en Rika v. Santen- Verhagen, Magda v. Santen -v. Paassen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Douwe de Winter, Truus Hilgersom – Verhart, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jannie Suijten -v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten.

Kerkhulpen                           kosters      Lector           Misdienaars

Zondag    13 febr. 11.00 uur Antoon v.S  Paula. v. H.   Ashley. J. /Simon. v. E.

Mededeling van uit het secretariaat

Gevraagd:

Een vrijwilliger vr./m, die teksten voor het parochiemagazine “ Rond Om de Kerk” kan verzamelen en rangschikken in de aangeleverde tekstvakken. Deze worden doorgestuurd naar de  redactie in Leiden, er worden 7 parochie bladen per jaar uitgegeven in Stompwijk e.o. De gebruikte sjablonen worden door de redactie aangeleverd.

Reacties naar sintlaurentius@hotmail.com 

Het secretariaat