parochieberichten

 Vieringen in het het Dorphuis RK H.Laurentius Parochie.

 Woensdag    09 mrt.    19.00 uur      Aswoensdag gebedsviering met samenzang  in de sacristie,  voorganger Diaken Henny Peters

Zaterdag    12 mrt       19.00 uur      vervalt de viering

Zondag      13 mrt.    11.00 uur      woord en communieviering met parochiekoor,  voorganger Mw. Riet v.d. Ham

     11.00 uur voorbereiding 1e communie in de grote zaal.

Dinsdag      15 mrt. Jaarvergadering zangkoor.

Misintenties

Zondag13 maart. 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie,Leo Luiten,Gerard v. Steekelenburg,  Riet Knijnenburg- v. Vliet, fam. v. Vliet- v.Wissen, Fam Knijnenburg- v.d. Lubbe, Jan .v. Wissen, Cor Janson, voor zegen over een gezin, Piet .v.d. Arend, Gé Hoogervorst, Kees v. Dijk, overleden ouders Vreeswijk- v. Leeuwen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Will.v.d. Brink – Luiten, Jannie Suyten- v.Leeuwen, Aad Luk, Gerard Put, Jaap Warmerdam.

Kerkhulpen                                           Kosters             Lectoren     Misdienaars

Zaterdag 12 Mrt..  vervalt                                                   

Zondag    13 Mrt.   11.00 uur      Adriaan H                 Rienus O       Yvet Zandb./Inge Rotteveel