Beste Menners en Ruiters

Beste Menners & Ruiters

Over 6 weken is het alweer Stompwijks feest , om precies te zijn 15 juli.

De menners kunnen zich opgeven bij Lindsay Landman en de ruiters bij Rina v/d Bosch. Laten we als paardenminnend dorp er weer een mooie en feestelijke optocht  van maken.

We verzamelen om 18.30 u. bij de gebr. Turkenburg aan de Stompwijkseweg  76 waarna we vertrekken om 18.45 uur naar het feestterrein, waarna aansluitend de voorzitter met de burgemeester een parade afnemen.

Met vriendelijke groet,

namens de optocht commissie Nooit Gedacht,

Cees van Veen