Dank!

Op de eerste dag van mijn pensioen schrijf ik u mijn welgemeende dankwoord.

Dank voor de grote belangstelling bij het overlijden van mijn lieve man. De vele kaarten en mailtjes zijn een steun waarvan ik de reikwijdte nu nog niet overzie. Maar wel weet ik dat het mij zeer goed heeft gedaan.

Heel hartelijk dank voor de aanwezigheid van velen van u bij mijn afscheid uit de parochies. De vieringen in Zoeterwoude en Leiderdorp waren hartverwarmend. Vele mensen hebben mij de hand geschud en het beste toegewenst. Als al die goede wensen uitkomen, ga ik een zonnige toekomst tegemoet. Dank ook aan de besturen voor het prachtige afscheidscadeau. Dank aan de koren voor de prachtige muziek die heeft geklonken en de cadeaus die mij zijn overhandigd. Dank aan de vele parochianen die naast een hand, een geschreven kaart en/of een attentie gaven. Ik ben er door geraakt. Tot slot wil ik mijn naaste collega pastoor Jaap van der Bie heel, heel hartelijk danken voor zijn collegialiteit en zijn inzet om de afscheidsvieringen tot een goed geheel te maken.

Op mijn beurt wens ik u allen heel veel goeds voor de toekomst. Dat we, bij wat we ook doen, altijd beseffen dat we het doen omdat we in het voetspoor van Jezus willen gaan. Laten we elkaar vasthouden op Zijn Weg. Het gaat u goed!

Marianne Hoogervorst, pastoraal werkster