Handhaving buitengebied te rigide?

Handhaving buitengebied te rigide?

Een groot aantal insprekers uit Stompwijk uitte vorige week donderdag zijn ongenoegen over de manier waarop de gemeentelijke handhavers in het buitengebied optreden. Ook was er geen begrip voor de kille en afstandelijke houding van het college van B&W van Leidschendam-Voorburg. Voor de fractie van Gemeentebelangen voldoende reden om het college daarover een aantal vragen te stellen tijdens de raadsvergadering.

Voorafgaand aan de vergaderingen van de gemeenteraadsfracties had een groot aantal insprekers zich in de raadzaal verzameld om aandacht te vragen over de wijze waarop de gemeentelijke handhavers in het buitengebied van Stompwijk op dit moment opereren. Er worden forse dwangsommen opgelegd, er is geen oog voor de al tientallen jaren bestaande en gedoogde situaties en ook beseft men niet dat door de handhaving bedrijfsactiviteiten moeten worden gestopt. Verder bleek dat insprekers die zich bij de wethouders hadden gemeld van een ijskoude kermis thuiskwamen: er viel niet te praten en met een paar minuten stond men weer buiten.

Frank Rozenberg, fractie Gemeentebelangen: ‘Het was echt een bijzondere start van de donderdagavond. Mensen die bijvoorbeeld al jarenlang drie caravans stallen krijgen nu opeens de gemeentelijke handhavers op hun nek, die volgens eigenlijk alle insprekers zeer rigide te werk gaan. Als het inderdaad juist is wat is gezegd over het optreden van de wethouders, dan kan ik goed begrijpen dat burgers zich afkeren van de overheid. Een gemeente die niet meer in staat is om enige empathie op te brengen voor haar inwoners die het brood uit de mond dreigt te worden gestoten, staat echt te ver van de gemeenschap af die zij moet dienen. Gemeentebelangen vindt dat veel te ver gaan. Wij begrijpen dat handhaving nodig is, maar dan wel handhaving met oog voor de specifieke situatie.’

Nico Hooijmans (naast Jean Thierry lid van Gemeentebelangen Ombudsteam) zal tijdens de raadsvergadering het college tijdens het vragenuur vragen stellen over de wijze waarop de handhaving in Stompwijk nu is ingezet.

De raadsvergadering vindt vanavond, dinsdag 13 september 2011 plaats.