parochieberichten

Overleden: Bertus van Vliet in de leeftijd van 75 jaar.

Weekvieringen

Woensdag 14 sept. 10.30 uur uitvaartviering met parochiekoor voor  Bertus v. Vliet, met begrafenis op de begraafplaats alhier.                                           

                                                Voorganger pastoor Jaap v.d. Bie

Zaterdag  17  sept. 19.00 uur geen viering.

Zondag    18  sept. 11.00 uur woord- en communieviering met samenzang Voorganger diaken Hennie Peters

                               12.30 uur dopen van Simon en Kim Kerkvliet

Misintenties

Zondag 18 sept. 11.00 uur voor de overleden armen  en weldoeners van de parochie, Jan v. Wissen, Cor Janson, overleden broers en zus, Corrie v.d. Zijden -v. Leeuwen, Nico v. Boheemen, Jan Kerkvliet, Piet v.d. Arend, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Arie, Marie en Kees Olsthoorn, Gé Hoogervorst, Martien v.d Bos, Toos v.d. Bos -de Vrede, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten—v. Leeuwen, Will v.d. Brink – Luiten,  Aad Luk, Gerard Put, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Jaap Warmerdam, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Cok Hilgersom en Gerarda Knijnenburg– v.d.Lubbe

Kerkhulpen                                                        Kosters            Lectoren          Misdienaars

Zaterdag  17 sept. 19.00 uur                             John O.            geen                geen

Zondag    18 sept..11.00 uur                          Nel K./John O.   Marianne  T.       Bart  v. Santen /Simon v. Es  

MOV. MIVA actie De collecte van de Miva actie van het afgelopen weekend  heeft  € 132, – opgebracht.

Hartelijk dank daarvoor.

Vredeswake Leiden e.o. 21 september te Leiden

Op de leestafel, achter in de kerk liggen intekenlijsten waar u kunt teken voor tijdelijke ondersteuning van uitgeprocedeerde vluchtelingen, hun eigen land wil ze niet terug nemen. Deze lijsten worden 21 september tijdens de vredeswake in Leiden (tussen 16.00 en 17.00 uur) aangeboden aan B en W van Leiden, om tijdelijk opvang toch mogelijk te maken. Ondersteun deze actie d.m.v. uw handtekening, zodat we de hulpvraag van deze mensen concreet onder de aandacht van het college kunnen brengen.

MOV Stompwijk