Parochieberichten

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie  tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties Raborek. nr    361502168

kerkbijdrage actie kerkbalans op Raborek. nr    361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds Raborek. nr  1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden Gerarda de Jong van der Poel in de leeftijd van 95 jaar.

                 Piet Janson                           in de leeftijd van 90 jaar.

Weekvieringen in de  RK H.Laurentius Parochie

Dinsdag     31 jan. 19.00 uur avondwake voor Gerarda de Jong v.d. Poel met parochiekoor

Woensdag  1 febr. 11.00 uur uitvaartviering met parochiekoor, voor Gerarda de Jong – v.d  Poel, waarna bij zetting op het kerkhof

                                          naast de kerk

                                          voorganger Pastor M. Hoogervorst

Vrijdag      3 febr. 10.30 uur Eucharistieviering voor dhr. P. Janson, waarna bijzetting op het kerkhof naast de kerk

Zaterdag    4 febr. 19.00 uur geen viering.

Zondag      5 febr. 11.00 uur Eucharistieviering met parochiekoor.

                                          Voorganger pastoor J.v.d. Bie

Misintenties

Zondag 5 febr. 11.00 uur Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Aad Luk jaargetijde, Overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk- Ham, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v.Leeuwen, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk,Gerard Put,Jaap Warmerdam, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Bertus .v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Maartje Tuit – Noorlander, Tiny Bergen – Bunschoten, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Toos van de Voort – In ’t Veen, Piet Janson

                                                Kerkhulpen                        Kosters           Lectoren         Misdienaars

Zaterdag   4 feb.  19.00 u    Ant. v. S                            geen                 geen

Zondag      5 feb. 11.00 u    Ant. v. S                                                  Nel Klijn            Bart v. S/ Simon .v. Es

Eerste communicantjes

Zondag 29 januari hebben de eerste communicantjes zich voorgesteld in de kerk. Hiervoor hebben de kinderen alweer hard gewerkt!

Zij hebben mooie vissen gemaakt, waar hun naam op staat.

Wie wil zien wie dit jaar de eerste heilige communie gaan doen, kan achter in de kerk de hele ‘school vissen’ bewonderen….

Nadat de kinderen hun naam hadden gezegd, zijn we naar de grote zaal van de pastorie gegaan. Daar hebben we wat gepraat, gelezen, en in het boek gewerkt. Het was gezellig!

We komen weer samen zondag 12 februari tijdens de viering van 11 uur.

Werkgroep eerste heilige communie