Kerk

kerkContact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

Voorlopig is het secretariaat op woensdag gesloten.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Geboren

Liz Maria,

dochter van Gerard Wennekers en Mariëlle Loomans.

Thijs Alexander Cornelis,

zoon van Marwin en Judith Roijé, broertje van Sanne.

Namens de parochiegemeenschap, hartelijk gefeliciteerd.

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Woensdag 14 mrt.    9.30 uur wegens omstandigheden geen eucharistieviering en spreekuur  van pastoor J.v.d. Bie

Zaterdag    17 mrt. 19.00 uur geen viering

Zondag      18mrt.   11.00 uur 4e zondag van de vasten,

woord en communieviering met samenzang

Voorganger diaken H. Peters

Misintenties

Zondag 18 mrt. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg -v. Vliet, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 40 jarig huwelijk, Gé Hoogervorst, Magda v. Santen- v. Paassen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Cor Bolleboom – Zoetendaal, Femia Janson-Sloot, Henk Luiten, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus,  Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg -v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Bas v.d. Helm, Gerarda de Jong- v.d. Poel, Piet Janson, Corrie Groeneweg v. d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker, Nico de Heij, Sjaan v. Marwijk – v. Santen, Riet Oliehoek -de Haas.

Kerkhulpen                                                      Kosters                 Lectoren               Misdienaars

Zaterdag 17 mrt.  19.00 uur                           A.v.S                       geen                         geen

Zondag   18 mrt.  11.00 uur                            A.v.S                    Nel Klijn             Bart v. S en Simon v. Es

Leden parochiekoor

Vanavond is het om 19.00 uur zingen met aansluitend om 20.00 uur een vergadering.

Uitslag prijsvraag voor Vastenmaaltijd

Vorige week donderdag 8 maart was in het Dorpshuis de Vastenmaaltijd.

Je kon een paasei winnen door te vertellen waar het thema “Je komt op het eind bij jezelf terecht” vandaan kwam. De aanwezigen hebben het allemaal gehoord. Het is de slotzin uit het lied Blieve Loepe van Rowwen Heze. De gelukkige winnaar was Ingrid Develing, dus zij kan genieten van het (chocolade) ei.

De collecte tijdens de viering bracht meer dan € 180,- op. Dit bedrag gaat naar Stichting Amigos die er vast heel goed werk mee gaat doen.

Volgende week donderdag 22 maart is er nog een korte gebedsviering als voorbereiding op Pasen. Dit keer zonder maaltijd en niet in het Dorpshuis, maar in de kerk. Natuurlijk bent u van harte welkom.

Marianne Turk