Kruisingen Kostverlorenweg Leidschendam Zuid

In de avond en nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 april en woensdag 4 op donderdag 5 april zijn de kruisingen Oude Middenweg-Kostverlorenweg en De Tol–Kostverlorenweg–Stomp-wijkseweg volledig afgesloten. Tijdens de afsluiting worden beide kruisingen en het tussenliggende weggedeelte geasfalteerd. De omleidingroutes voor het verkeer zijn met borden aangegeven. De oorspronkelijk geplande afsluiting in de avond en nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 maart komt hiermee te vervallen.

Zwaar verkeer Stompwijkseweg

Door deze nachtelijke afsluitingen kan vrachtverkeer, vanwege het eenrichtingverkeer voor vrachtwagens richting Stompwijk, van 3 april 18.00 uur tot 4 april 06.00 uur en van 4 april 18.00 uur tot 5 april 06.00 uur bestemmingen aan de Stompwijkseweg niet bereiken.

Vloeiende bocht

De nachtelijke afsluitingen zijn het gevolg van de reconstructie van de kruising van de Oude Middenweg met de Kostverlorenweg, die de gemeente Leidschendam-Voorburg momenteel uitvoert. De huidige haakse aansluiting van de Oude Middenweg op de Kostverlorenweg wordt een vloeiende bocht richting Leidschendam-Zuid. In de nieuwe situatie moet verkeer op de Kostverlorenweg uit de richting Zoetermeer hier voorrang verlenen.

Handhaven in Leidschendam-Voorburg voortaan digitaal

De gemeentelijke inspecteurs handhaving in de openbare ruimte van Leidschendam-Voorburg hebben deze week afscheid genomen van het ouderwetse bonnenboekje. Daarvoor in de plaats gebruiken zij nu een zogeheten CityControl, een digitaal handapparaat met een draagbaar printertje waarmee zij sneller en efficiënter kunnen werken.

Alles op straat

Deze handcomputer geeft via het GPS-systeem de locatie van de overtreding aan. Een directe verbinding met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) maakt het mogelijk kentekens van motorvoertuigen na te trekken. Ook is er een lijn met de Gemeentelijke Basisadministratie. Door deze snufjes gaan de administratieve handelingen een stuk efficiënter. De handhaver kan direct foto’s bij het verbaal voegen. Ook het uitschrijven van een waarschuwing gebeurt digitaal; het systeem houdt dat bij. Dat heeft als voordeel dat direct gezien kan worden of iemand al eens eerder een waarschuwing heeft gekregen.

Snel en doelmatig

Sinds december vorig jaar is de gemeente verplicht alle verbalen rechtstreeks aan te leveren bij het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau).