Computercursussen in het Dorpshuis

Computercursussen Dorpshuis

Uitnodiging om naar het Dorpshuis te komen op donderdag 31 mei van 20.00-21.00 uur.

Tot nu toe zijn de computercursussen in het Dorpshuis een succes gebleken. Velen van u hebben een cursus gevolgd. We merken dat de aanmeldingen schaarser worden en willen graag van u horen waar u nog behoefte aan heeft om verder met de computer aan de slag te gaan. Op donderdag 31 mei zijn het computerteam en de mensen van het Dorpshuis van 20.00-21.00 uur present om uw vragen te beantwoorden en wensen te inventariseren. We hopen op een goede opkomst dan kunnen we vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. Wij zijn er, komt u ook?

Namens het computerteam, Jetty Noordzij