Collecte handicap.nl

Handicap.nl hield in de week van 11 t/m 16 juni haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

De opbrengst van de collecte in Stompwijk was € 407,90. Bedankt aan iedereen die hier aan bij gedragen heeft.

Dankzij deze bijdrage zijn ze in staat mensen te helpen die buiten de financiële regelingen vallen. Mocht u de collectant gemist hebben dan kunt u altijd nog overmaken op rek.nr.38.22.82.000

De kinderen van groep 8 en hun meester Richard bedankt voor de medewerking.

Namens de collecte organisatie, Annie van  Rijn