Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 5 juli aanstaande.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

1.                   Opening

2.                  Mededelingen
        – Rotonde Meerlaan/N206
        – Aanpassingen Meerlaan
        – Recreatief Knooppunt

3.    Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet geagendeerde punten)

4.    Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 1   maart 2012

5.    Stand van zaken Kulturhus

6.    Voortgang aanleg verbindingsweg

7.    Herstel (beschoeiing en wegdek) Stompwijkseweg

8.    Rondvraag

9.    Sluiting

Aad Janson, secretaris

Agenda en verslag:

Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 5 juli en het verslag van de vergadering van 1 maart 2012 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21.

Volgende vergadering Adviesraad:

De volgende openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk is gepland op donderdag 6 september  2012.