Feestelijke diploma-uitreiking op de Maerten van den Veldeschool

diploma uitreikingOp woensdag 20 september ontvingen alle leerlingen van groep 8 het officiële Anglia-diploma.

Alweer voor het tweede jaar hebben de leerlingen van groep 8 deelgenomen aan het Anglia-examen. Bij dit examen worden de vaardigheden op het gebied luisteren, spreken, schrijven en lezen in het  Engels getoetst.

Dankzij de intensieve begeleiding door Jayme Bocxe ontvingen alle kinderen het goede bericht dat zij geslaagd waren.

Met dit officieel erkende diploma op zak maken de kinderen uit Stompwijk een goede start op de middelbare school.