parochieberichten

 

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochiekern

Dinsdag       23 okt.           10.00 uur     Eucharistieviering, Ontmoetingsdag KBO  Stompwijk

                                                               Voorganger pastoor J.v.d. Bie        

Donderdag   25 okt.           19.00 uur     rozenkransgebed    Voorganger Jan v. Rijn

Zaterdag      27 okt .          19.00 uur     geen viering

Zondag        28 Okt.           11.00 uur     Eucharistieviering met samenzang  Voorganger Em. Pastoor L. Banning.

Misintenties

Zaterdag 27 okt. 19.00 uur  geen viering.                                                                                                            

Zondag 28 okt. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jeanne Granneman-Zits en Joyce Granneman, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Arie – Marie en Kees Olsthoorn, Toos van Boheemen – Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Maartje Tuit – de Hollander, Gerard Pijnaker, Piet Janson, Corrie Groeneweg – v.d. Kerkhof, Bas v.d. Helm, Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Piet Janson, Riet Oliehoek – de Haas,  Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen.

Kerkhulpen                                                     Kosters                                     Lectoren                            Misdienaars

Dinsdag     23 okt. 10.00 u                              A.v.S                                         Jan v. Rijn                             A.v.S/ Jan v.R.

donderdag 25 okt   19.00 u                            A.v.S                                         Jan v. Rijn                             geen                              

Zaterdag   27 okt. 19.00 u                              A.v.S                                         geen                                    geen                            

Zondag     28 okt. 11.00 u                              A.v.S                                          Paula v. H                           Kim Ammerlaan/

                                                                                                                                                                    Joost    v. Bemmelen

Mededeling van uit het secretariaat

Intenties Allerzielen Op de leestafel achter in de kerk liggen intekenlijsten voor het noteren van uw dierbaren die u genoemd wil hebben met de allerzielenviering van 2 november.

Grafkaarsen Er zijn weer grafkaarsen te koop, te verkrijgen bij het einde van de vieringen of bij  het secretariaat. De kosten bedragen € 1,50 per stuk. 

Dopen Wilt u uw kind laten dopen? Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopvieringsdatum is vastgesteld op 11 november, opgave via het secretariaat.

Oktobermaand rozenkransmaand
Donderdag a.s. komen we alweer voor de  laatste  keer in deze oktobermaand in de kerk bijeen om het rozenkransgebed te bidden. Komt u donderdagavond ook weer? En als u nog nooit geweest bent, kom ook eens met ons mee bidden. Een half uurtje van uw tijd kan toch niet teveel gevraagd zijn.

Om 19.00 uur bent u van harte welkom.

Jan van Rijn