De Ontmoetingsdag van de KBO, 2012

De Ontmoetingsdag van de KBO afd. Stompwijk was dit jaar op 23 oktober. De dag begon met een Eucharistieviering in onze Laurentiuskerk. De mis werd opgedragen door pastoor De Bie en er was zang van het Parochiekoor.

Hierna werden wij warm ontvangen in het Dorpshuis. De koffie en het gebak stonden voor ons klaar. Na een drankje en een nootje werd begonnen met de verkoop van lootjes. Hier kon je bloembollen op winnen en de opbrengst was voor Amigos. De hoeveelheid bollen was gigantisch groot, zodat er vaak getrokken moest worden. Dit ging onder leiding van Theo Duyvestijn en dat gaat dan, als zo vaak, onder een grap en een grol.

Toen werd tijd voor onze lunch. Het slaatje dat we geserveerd kregen was geweldig, ook als je, zoals ik, geen slaatjes liefhebber bent. De lunch werd in een geamuseerde sfeer gebruikt en was uitstekend verzorgd.

Om 2 uur kwam een Leids dameskoor, o.l.v. mevrouw Goudswaard, zingen. Het was een gemengd repertoire, van klassiek tot liedjes van heel vroeger. Waarbij wij ook de gelegenheid hadden om mee te zingen. Mevrouw Goudswaard had ook nog twee leuke verhaaltjes. Ze gingen toevallig wel steeds over de mannen, in al hun hoedanigheden. Erg komisch.

Om 4 uur verlieten zij ons onder luid applaus. Al met al een geslaagde dag, welke zeker, met medewerking van de dames van het Dorpshuis, erg goed was verzorgd.

Nel van der Zwan, namens het bestuur van het KBO