GroenLinks vindt mislukken Recreatief Knooppunt voorspelbaar

GroenLinks vindt mislukken recreatief knooppunt voorspelbaar

Het gemeentebestuur heeft laten weten dat door financiële problemen met de exploitatie en de grondaankoop het project Recreatief Knooppunt Stompwijk geen doorgang kon vinden. Voor GroenLinks is dit een bevestiging hoe slecht dit gehele project vanaf het begin is aangepakt. In de projectopzet was al sprake van bijna € 0,6 mln subsidie aan een horecaondernemer. Nu blijkt dat er ondanks die subsidie er geen exploitant te vinden is die bereid was ook maar een beetje in de buurt van de door de gemeente berekende opbrengst te bieden. Het resultaat is een tekort van € 190.000,- en daar komt nog een afkoopsom voor een aannemer bij. Voor niets! Het is niet de eerste keer dat in deze gemeente prestigeprojecten worden opgestart, dat logische argumenten van tegenstanders politiek i.p.v. inhoudelijk worden gepareerd en dat er uiteindelijk sprake is van aanzienlijke verliezen. Er is niets geleerd van eerdere projecten als de Marcellus Emantslaan, waarop ook zoveel geld is verloren.

Het zure is dat er een prachtig plan lag voor een bescheiden project, een werkgelegenheidsproject voor mensen met een beperking in samenwerking met stichting de Tureluur, die ook nog eens voor 20% financieel zou bijdragen. Het mislukken van het project is daarom geheel aan het college te wijten. Waarom is niet verder gegaan met een haalbaar en uitgedacht plan? Voor GroenLinks is het duidelijk, vanaf het begin was de opzet van het project slecht, de communicatie met de omwonenden nul en de financiële onderbouwing dramatisch.

Nu is de gemeente meer dan € 200.000,- kwijt. De redding van theater Camuz kost voor de komende twee jaar € 70.000,- en er zijn partijen in de raad te vinden die dat zonde geld vinden! Met het bedrag dat nu verspeeld is, had dit college ook alle drie kinderboerderijen kunnen behouden. GroenLinks ziet één grondslag van handelen van dit college: sociaal en groen beleid vindt men overbodig, als het gaat om bouwprojecten, kent dit college geen maat. Dat is niet de keuze van GroenLinks.