CDA wil nieuw bestemmingsplan glastuinbouwgebied Stompwijk

CDA wil nieuw bestemmingsplan glastuinbouwgebied Stompwijk

Het bestemmingsplan van het glastuingebied in Stompwijk is verouderd. Dit belemmert de ondernemers in hun bedrijfsvoering vindt het CDA. Gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen: “Ondernemers willen graag investeren in hun bedrijf en in bijvoorbeeld duurzame energieoplossingen, maar dan moet de gemeente op haar beurt duidelijkheid geven over wat er wel en niet mag in het gebied. Volgens de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening moeten alle bestemmingsplannen op 1 juli 2013 vernieuwd zijn. Voor een aantal, waaronder het glastuingebied, gaat dit niet lukken. En dus stelt het College van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad voor, om de huidige situatie op die locaties zolang te handhaven. Yvonne van Boheemen: “Met deze voorgestelde Beheersverordening wordt dan wel voldaan aan de Wet, maar daarmee hebben de ondernemers in Stompwijk nog geen actueel bestemmingsplan. En juist daar vragen zij al geruime tijd om. Stilstand is voor hen achteruitgang.” Daarom heeft het CDA er bij het College op aangedrongen om vast te houden  aan de oorspronkelijke planning. Dat zou betekenen dat het College op korte termijn aan de slag moet met betrokken tuinders en hun belangenorganisaties LTO en MKB om tot een actueel bestemmingsplan te komen.