parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekern H.Laurentius  

Donderdag    6 juni            20.00 uur     wijkcontact bijeenkomst

Zaterdag       8 juni            19.00 uur     Vormselviering in de Hartebrug kerk te Leiden

                                                           Voorganger monsieur H. J.v.d. Hende

Zondag         9 juni             11.00 uur     Eucharistieviering met parochiekoor.

                                                            Voorganger: pater v. Ulden.

Misintenties

Zondag 9 juni, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. Gerardus en Anna v. Santen – Arkestein, Johanna Knijnenburg – v. d. Lubbe, Adrianus Knijnenburg, Riet Knijnenburg – v. Vliet, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, overleden ouders v. d. Arend – Warmerdam, Niek v. Schie, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Gerarda de Jong – van de Poel, Francina Overdevest – Nederpelt, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Frans Groen in ’t Woud, Wim Suijten, Herman Bennis, Rie Granneman, Theo van Geijlswijk.

 

Kerkhulpen                                   Kosters                              Lectoren                         Misdienaars

Zaterdag      8  juni   19.00 uur     A.v.S.                                   geen                                 geen

Zondag        9 juni    11.00 uur     A.v.S.                                   Jan Havik                          geen