mededelingen

Mededeling uit het secretariaat  

MIVA collecte

De MIVA deurcollecte heeft € 90,25 opgebracht, hartelijk dank daarvoor.

 

Kerkschoonmaak

Woensdag 4 september 9.00 uur gaan wij weer de kerk schoonmaken, iedereen die hierbij wil helpen is van harte welkom, zoals gewoonlijk staat de koffie weer klaar.  

Werkgroep schone kerk Corrie v Santen 

 

 

Herinnering FIETSKRING    

 

Donderdag wordt er weer een mooie route met elkaar gefietst.  

Het vertrek is om 9.30 bij de kerk.  

Tot donderdag, Annie van Rijn