Doe je ze in Stompwijk de groeten?

de groeten

Doe je ze in Stompwijk de groeten?

 

                                                                  vroeg iemand laatst aan me. Dan moet ik natuurlijk wel uitleggen wie dat was. Kees Warmerdam. Hij is hier in Stompwijk werkzaam geweest als districtscatecheet op de Maarten van der Veldeschool van 1978 tot en met 1984. Hij is priester gewijd in 1958. Daarna kapelaan geweest in Naaldwijk, Katwijk en Den Haag. In die tijd zocht Het Bisdom mensen voor begeleiding van onderwijzers om catechese te geven in hun eigen klas. Hij was werkzaam op 25 á 30 scholen in Leiden en omgeving. Hij schreef zelf de boekjes voor de projecten die de scholen uitvoerden. Onder andere voor de 1e communie het project: “Nu hoor je er helemaal bij.”

Ook aan de ouderavonden heeft hij fijne herinneringen. En hij schreef boekjes waarmee de ouders hun kinderen thuis konden voorbereiden.

Stompwijk ervoer hij als een hechte gemeenschap waar veel medewerking werd verleend. Alles kon hier. In 1995 ging hij met pensioen, maar hij gaat nog geregeld voor in vieringen in Rotterdam en Leidschendam in verzorgings- en verpleeghuizen. Zo ook in Duyvenvoorde, waar ik hem tegen kom. Hij is aan zijn 80e levensjaar bezig, zegt hij. Hij heeft als hobby’s lezen, wandelen en puzzelen.

Altijd leuk om een oude bekende tegen te komen.

En u weet het nu: U moet de groeten hebben!

Agnes van Boheemen- Vollebregt