Parochieberichten

Berichten- RK – Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie gaat per 31-7 met studieverlof

Het spreekuur van pastoor v.d Bie vervalt 

Mevr. M. Falke-de Hoogh is het eerste aanspreekpunt.

Email adres m.dehoogh@hotmail.com

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Zaterdag  14 sept   19.00 uur  Gebedsviering met EMS koor

                                             voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag   15 sept.     11.00 uur Gebedsviering met samenzang

                                  voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties

Zaterdag 14 sept. 19.00 uur overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerarda de Jong – v.d. Poel, voor vrede in Syrië, Hennie Peters, Pastoor  v.d. Plas, Rie Luiten.

Zondag 15 sept. 11.00 uur overleden armen en weldoeners v.d. parochie.

To v.d. Bos – de Vrede, Martien v.d. Bos, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Gé Hoogervorst, Miep Mooijman – v. Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor .d. Plas, Rie Luiten.

 

Kerkhulpen                      Kosters           Lectoren              Misdienaars

zaterdag 14 sept. 19.00 u   John O.            geen                    geen

Zondag   15 sept. 11.00 u   John O.            Cees Bergen         geen

 

Kerkschoonmaak,

Hartelijk dank aan de vrijwilligers die de kerk weer spic en span gemaakt hebben. Fijn dat u er was.

Werkgroep schone kerk Corrie v Santen.