VVD: Uitstel aanleg verbindingsweg Stompwijk onbegrijpelijk

VVD : Uitstel aanleg verbindingsweg Stompwijk onbegrijpelijk


Zaterdag 23 november heeft de raadscommissie Openbaar Gebied een werkbezoek gebracht aan Stompwijk. De VVD-fractie constateert dat het de verantwoordelijke wethouder niet gelukt is het project tot reconstructie van de Stompwijkseweg in deze collegeperiode tot uitvoering te krijgen. Het voorstel van de wethouder om het project te bezien in een breder kader en daarom de aanleg van de verbindingsweg ‘on hold’ te zetten leidt tot veel vragen bij de VVD. De VVD-fractie wil de aanleg van de verbindingsweg voortzetten. 

 

De vastgestelde gebiedsvisie Stompwijk (uit 2007 !) geeft duidelijk aan dat de toekomstige Stompwijkseweg, een agrarische weg moet worden met een recreatieve functie. Niet agrarische bedrijven mogen daarom niet meer uitbreiden en zijn op zoek naar nieuwe locaties.

 

Als het college nu besluit de verbindingsweg aan te leggen, ontstaat ruimte voor bedrijven die verplaatst willen worden. Het glastuinbouwcluster Huyssitterweg/Veilingweg en de Tuinbouwweg kan dan tegelijkertijd  worden aangepakt.

 

Omdat de fundering voor de weg vanwege de bodemgesteldheid voor een breedte van 7 meter zal worden aangelegd, is de VVD fractie voorstander van een toekomst vaste wegbreedte van minimaal 6,00 meter en daarnaast een verhardde berm.  Door de Adviesraad Stompwijk wordt een tracé voor de verbindingsweg voorgesteld dat volgend de VVD ook het verder uitwerken waard is.

 

De provincie verricht vanaf april 2014 groot onderhoud aan de N206 tussen Zoetermeer en Leiden. Onder deze werkzaamheden vallen de aanleg van een rotonde bij de aansluiting met de Meerlaan, waar mogelijk verbreden van het fietspad langs de N206 en het maken van een 24 meter brede duiker bij de Schoolbrug. Dit is volgens de VVD dé gelegenheid om te onderzoeken of ook een fietstunnel op die plaats mogelijk is. Het Hoogheemraadschap heeft hiervoor al een ontwerp gemaakt.

 

De VVD fractie is van mening dat dit zinvol is vanuit

het oogpunt van verkeersveiligheid,

het mogelijk maken van de rechtstreekse fietsverbinding tussen Stompwijk en de Driemanspolder in Zoetermeer en

bedrijfsmatig oogpunt (werk met werk maken en gebruik maken van de kennis in de markt (aanbesteding).