CDA kiest voor snelle aanleg verbindinsgweg Stompwijk

cda

CDA kiest voor snelle aanleg Verbindingsweg Stompwijk

Het CDA heeft het College van burgemeester en wethouders gevraagd de Verbindingsweg in Stompwijk zo snel mogelijk uit te voeren. Deze weg verbindt de provinciale weg N206 direct met het bedrijventerrein aan de Huysitterweg. Dat vergroot de bereikbaarheid van de bedrijven aldaar en zorgt er tegelijkertijd voor dat het zware verkeer niet meer door de dorpskern hoeft te rijden. “Kortom, een hele belangrijke weg voor de Stompwijkse inwoners én ondernemers. Er is geld voor gereserveerd. Er ligt een definitief ontwerp. De schop moet snel de grond in,” zegt CDA-commissielied Jaap Geluk.

Jaap Geluk spreekt waardering uit voor het feit dat de verantwoordelijk wethouder geld heeft vrijgemaakt voor zowel de aanleg van de Verbindingsweg als voor de vernieuwing van de Stompwijkseweg. Het zijn twee projecten die zeer noodzakelijk zijn voor de Stompwijkse gemeenschap. Jaap Geluk: “Het verkeersluw maken van de dorpskern staat voorop.  Als de Verbindingsweg er ligt, is ook de reconstructie van de Stompwijkseweg logistiek gemakkelijker uit te voeren. Bovendien neemt het verkeer door het dorp met 80% af”.  Aanvullend heeft hij het College gevraagd, nader onderzoek te doen naar de gewenste wegbreedte en het tracé langs het Laantje van Van Kampen.

Het voorstel van het College om de beide wegen in samenhang te bezien is goed, maar mag volgens het CDA niet tot vertraging leiden. De Verbindingsweg kan als uitgangspunt dienen voor de variantenstudie die nodig is voor de Stompwijkseweg. Yvonne van Boheemen, op werkbezoek in Stompwijk op uitnodiging van de Adviesraad, verwoordt het helder: “De inwoners van Stompwijk wachten al lang genoeg!”