Berichten RK Parochie Kern H. Laurentius Stompwijk

Berichten- RK  Parochie Kern H. Laurentius – Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr. 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Dopen: de volgende kinderen zijn d.m.v. het H. doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen.

Maud Fréderique Antoinette van der Haar en Elisa Adriana Hogervorst.

Hartelijk gefeliciteerd namens de parochiegemeenschap.

Weekvieringen in de RK Parochiekern H.Laurentius

Woensdag 11 dec.  09.00 uur kerk Schoonmaak

Zaterdag  14  dec.  19.00 uur   geen viering.

Zondag    15  dec.  11.00 uur 3e zondag v.d. Advent gebedsviering met samenzang. Voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties 

Zondag 15 december voor de overleden armen en weldoeners van de

parochie, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen, Arend en Toos v. d. Voort in ’t Veen, Theo v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Wim Suijten, Gerrit v Santen, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen.

kerkhulpen                                           Kosters                     Lectoren                             Misdienaars

Zondag   15 dec. 11.00 u                        Adriaan H.                 Jan v Rijn                            geen

Het secretariaat

Mededeling uit het secretariaat

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Contact via het secretariaat.

Kerk schoonmaak

Woensdag 11 december gaan de vrijwilligers weer aan de slag in de kerk, alles moet gepoetst en schoongemaakt worden.

Iedereen die hier een handje wil toesteken is van harte welkom.

De koffie met wat lekkers is zoals gewoonlijk weer aanwezig.

Werkgroep schone kerk