Aanmelden nieuwe leerlingen Maerten van de Veldeschool

Aanmelden nieuwe leerlingen voor de Maerten van den Veldeschool

In Stompwijk verkeren ouders van schoolgaande kinderen in de luxe positie dat er geen wachtlijsten zijn. Immers: de Maerten van den Velde School is de enige school en wil daarom altijd plaats bieden aan alle kinderen uit Stompwijk.

Nadeel is dat ouders hun kind(eren) vaak laat aanmelden. Voor de school is dit lastig omdat de besprekingen met het schoolbestuur over de begroting van het nieuwe schooljaar nu al plaatsvinden. Het is daarbij van belang goed te weten hoeveel leerlingen er in dat schooljaar zijn. Dat maakt onze positie bij de besprekingen een stuk steviger.

Heeft u een zoon of dochter die dit jaar 4 wordt en wilt u hem of haar inschrijven op de Maerten van den Veldeschool, dan vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen.

Hartelijk dank, Peter Witteman