Bedankje van wethouder Frank Rozenberg

Bedankje van wethouder Frank Rozenberg

Afgelopen woensdagavond ben ik als wethouder op bezoek gegaan in Stompwijk. In Het Blesse Paard gaven ongeveer 20 Stompwijkers gehoor aan de uitnodiging die vorige week in de Dorpsketting stond. We spraken vooral over de Stompwijkseweg en de Verbindingsweg, wat daarover in het coalitieakkoord “Luisteren doen, samen werkend 2014-2018” staat en de verschillende belangen die hierbij een rol spelen. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke varianten en de kosten die zijn gemoeid met de reconstructie van de Stompwijkseweg en de aanleg van de Verbindingsweg. Naar verwachting is dat onderzoek binnenkort klaar; dat is tevens het moment om verder met elkaar in gesprek te gaan. Op basis hiervan proberen we zo snel mogelijk na de zomer een besluit aan de raad voor te leggen.

Hierbij wil ik iedereen die ik heb gesproken heel hartelijk bedanken voor de genomen moeite en de openheid van de gesprekken. Het was een nuttige en aangename eerste kennismaking!

Frank Rozenberg, Wethouder

 

P.S.: de opmerkingen en suggesties die u heeft gedaan, daar kom ik bij u op terug