MKB Stompwijk

We staan aan de vooravond van een belangrijke verandering. De infrastructuur van Stompwijk is al jaren het onderwerp van gesprek en knopen moeten eerdaags doorgehakt worden.

Zoals bekend is er een variantenstudie geweest naar dit infrastructurele vraagstuk. Het college heeft een voorkeursvariant aangegeven. Deze voorkeursvariant wordt ook ondersteund door het MKB LV-Stompwijk de Adviesraad en klankbordgroep. Deze variant staat voor reconstructie Stompwijkseweg, herinrichten Dr.v.Noorstraat, aanleggen eerste fase verbindingsweg en aansluiting maken via de Huyssitterweg en Huyssitterwegbrug op de Dr.v.Noorstraat, dit alles voor 28 miljoen euro, wat binnen budget past. Wil je alvast meer informatie kijk dan op www.lv.nl/stompwijk.

Echter wij begrijpen dat het voor veel Stompwijkse bewoners en ondernemers een ingewikkeld en onduidelijk verhaal is. Daarom hebben wij vanuit MKB LV-Stompwijk een informatieve flyer maken met daarin de verschillende varianten bondig toegelicht met de consequenties die bij de varianten horen. U treft deze flyer bij de Dorpsketting aan.