parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668


Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.


Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 Overleden:  Ferdinand Jozef Disseldorp, in de leeftijd van 87 jaar.


Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

 Zaterdag  06 sep.  19.00 uur   geen viering

Zondag    07 sep.  11.00 uur Eucharistieviering met  parochiekoor

Voorganger: Pastor  Bouwman

Misintenties 

Zondag 7 september. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie.

Corrie v.d. Zijden- v. Leeuwen, Nico v. Boheemen, Gerarda de Jong- v.d. Poel,  Magda v. Santen- v. Paassen, Jan Kerkvliet, Arie en Rika v. Santen– Verhagen, To v.d. Bos- de Vrede, Martien v.d. Bos, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk– Ham, Cor en Nel Verhagen– Kerkvliet, Bea v. Bemmelen – Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg– Pesol, Riet v. Logchem– Bennis, Elly Bennis- v. Marwijk, Jan v.d. Helm, Corrie v. Geijlswijk- v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten– Stijnman.

 

Kerkhulpen                         Kosters          Lectoren           Misdienaars

zaterdag 6 sept.  19.00 uur       A.v.S           geen                  geen

Zondag   7 sept.  11.00 uur       A.v.S.         Jan v. Rijn           geen