Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus


Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

 Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag 18 sept.               19.30 uur                              Pastoraatgroep bijeenkomst

                                           20.00 uur                              bijeenkomst van de wijkcontacten

Zaterdag    20 sept.              19.00 uur                              geen viering. 

Zondag      21 sept.              11.00 uur                               Eucharistieviering met samenzang

                                                                                       Voorganger: pastoor L. Banning

Misintenties 

Zondag 21 september. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, Cor Janson, overleden broers en zussen v. Santen, Bea v. Bemmelen – Turnhout , overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Niek v. Schie, Gerrit v. Santen – Tiny v. Santen – Ham, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Riet v. Logchem – Bennis, Elly Bennis -v. Marwijk, Jan v. d. Helm, Corrie v. Geijlswijk -v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Ferdinand Disseldorp, Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson.

 

Kerkhulpen                                     Kosters       Lectoren              Misdienaars

zaterdag 20 sept.  19.00 uur           geen             geen                 geen

Zondag   21 sept.  11.00 uur          A.v.S               Cees Bergen      Kim A/Ashley J.