Berichten RK Parochie Kerk H. Laurentius Stompwijk

kerk

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties op rek.nr.NL36 RABO 0361.5009 47

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rek.nr. NL49 RABO 0361 5021 68

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 Weekvieringen in de R.K. Parochiekerk H. Laurentius

Dinsdag   14 okt. 10.00 uur  gebedsviering met koor opening van het KBO jaar

                                           Voorganger Mw. Marianne Turk

Donderdag 16 okt. 19.00 uur  Rozenkrans gebed

                                             Voorganger Jan v. Rijn 

Zaterdag  18 okt. 19.00 uur  gebedsviering met het EMS koor 

                                           Voorganger Mw. Marianne Turk 

Zondag      19 okt. 11.00 uur  gebedsviering met samenzang

                                            Voorganger: Mw. Marianne Turk 

Misintenties

Dinsdag 14 okt. 10.00 uur voor alle leden en overleden leden van de KBO.

Bea van Bemmelen -Turnhout, Cor Oudshoorn – Alkemade, Jan v. d Helm, Corrie v. Geijlswijk -v. Santen, Janus Verhagen, Fer Disseldorp, Piet Hilgersom, Arnold Janson, Corrie Rijling -v .d. Kleij. 

Zaterdag 18 okt. 19.00 uur   voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Gerarda de Jong v.d. Poel, Jan v. Rijn, overleden ouders v. Rijn v. Swieten, overleden ouders v. Santen – Onderwater, overleden ouders v. d. Hulst – Kempen, Thijs Klijn, Arnold Janson.

Zondag 19 oktober . 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Niek v. Schie, Piet Roeling, Jan Koevoet, uit dankbaarheid bij een verjaardag, voor een spoedig herstel, Gerrit v. Santen, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, overleden ouders Wortman -v.d. Ven, Theo Wortman en Nelly v. Beek, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Riet v. Logchem – Bennis, Elly Bennis -v. Marwijk, Jan v. d. Helm, Corrie v Geijlswijk -v. Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Ferdinand Disseldorp,  Piet Hilgersom, Elisabeth Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Arnold Janson, voor een overleden vader.

Kerkhulpen                                             Kosters                        Lectoren                 Misdienaars

dinsdag     14 okt.  10.00 uur                    A.v.S                           Jan v. Rijn                geen

donderdag 16 okt.  19.00 uur                    A.v.S                           geen                        geen

zaterdag    18 okt.  19.00 uur                   A.v.S.                           geen                        geen

Zondag      19 okt.  11.00 uur                   A.v.S                           Jan Havik                  geen

Mededelingen vanuit het secretariaat

Willibrordzondag

Volgend weekend is het wereldmissie zondag. Warm bij uw aanbevolen.

RABO – Sponsor Fietstocht

U heeft het mooie bedrag van € 101,- bij elkaar gefietst.

Iedereen hartelijk dank voor uw inzet voor  “Werk aan de kerk”.

Kerkschoonmaak,

Woensdag 15 oktober gaan wij weer de kerk schoonmaken, iedereen die hier bij wil helpen is natuurlijk welkom. Het spreekwoord is nog steeds vele handen maken licht werk, als u zich hier door aangesproken voelt, schroom niet om te komen, vanaf 9.00 uur zijn wij aanwezig en de koffie staat klaar.

Werkgroep Schone Kerk Corrie v. Santen– Wortman

Doopvieringen

worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen?

De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Contact via het secretariaat