De Antagonist pompte voor Buurtschap De Drie Molens

antagonist

Buurtschap De Drie Molens (Stompwijkseweg 5-48) organiseerde voor de derde keer dit jaar een gezellige bijeenkomst met een educatief tintje. Ruim  veertig bewoners kwamen naar de boerderij van Sylvia en Nico den Haan voor een hapje en een drankje en een lezing over het historische gemaal De Antagonist.

Dit gemaal wordt beheerd door de Stichting Behoud Oude Motorgemalen Voorschoten Leidschendam (kortweg STIBOM) en is de afgelopen jaren volledig gerestaureerd. Tijdens Open Monumentendag, enkele weken geleden, werd de prachtige dieselmotor weer voor de eerste maal opgestart.

Speciaal voor de buurtbewoners ging de gigantische motor opnieuw draaien en keek iedereen vol verbazing en bewondering hoe het water uit de polder in de Stompwijksevaart werd gepompt.

Tevoren had de heer N. Schijf, secretaris van de STIBOM, iets verteld over de oprichting en het doel van de stichting. Penningmeester, tevens projectleider van de restauratie, de heer Jan Kok hield een interessante inleiding over de geschiedenis van de polder en het gemaal.  

Er werd tevens een oproep gedaan voor vrijwilligers want zonder hand en spandiensten kan dit stukje historie niet worden voortgezet.

Vrijwilligers gaarne melden bij : kaan@xs4all.nl

De bijeenkomst werd besloten met een hapje en een drankje bij Sylvia en Nico. Buurtbewoners die er niet waren hebben, helaas, iets moois gemist.

Op de fot: De heer Jan Kok bij de gigantische leiding waardoor het water, middels een dieselmotor, vanuit de polder naar de Stompwijkse Vaart wordt gepompt