Vergadering Adviesraad 30 oktober

 

Locatie: Dorpshuis te Stompwijk  

Agenda

20.00 uur      Opening en inspreken (graag bij aanvang aanmelden bij Ank)   Mededelingen en ingekomen stukken

                    Verslag vorige adviesraadvergadering van 2 september en actie punten

20.15 uur      Raadsbrief Variantenstudie

                    Presentatie en overleg met aanwezigen

21.00 uur      Voortgang Kulturhus

21.30 uur      algemene rondvraag en afsluiting  

Men kan zijn inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen.  

Namens Adviesraad Stompwijk

Ank van der Poel (secretaris)