Kulturhus half jaar vertraagd

Kulturhus half jaar vertraagd

Schoolbestuur Panta Rhei en gemeente beraden zich over aanbestedingsprocedure De bouw van het Kulturhus loopt een half jaar vertraging op. Dit heeft wethouder Rozenberg in de commissievergadering MA van 3 november toegelicht. De aanbestedingsprocedure is feitelijk opgeschort en het schoolbestuur Panta Rhei beraadt zich nu op het vervolg.

De gemeente houdt er rekening mee dat Panta Rhei de aanbestedingsprocedure staakt. Dat betekent dat het Kulturhus alleen gerealiseerd kan worden als de gemeente de verantwoordelijkheid neemt voor de (nieuwe) aanbestedingsprocedure. Een belangrijke voorwaarde die de gemeente stelt is dat Panta Rhei met de parochie en het bisdom sluitende afspraken heeft over de grondpositie in de vorm van een opstalrecht van dertig jaar voor het Kulturhus.