helpers in de kerk

Wij zoeken helpers in de kerk. In onze parochie hebben we een groep misdienaars die bij een Eucharistieviering meehelpen in de viering. Dit jaar heeft een groot aantal afscheid genomen omdat zij naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. In de klas hebben de huidige misdienaars vorig schooljaar een verhaaltje gedaan over de misdienaars en hebben ze gevraagd welke kinderen het van hun willen overnemen. Het komt hier op neer dat de misdienaars in groepjes van twee werken. In de praktijk, bij ongeveer 4 a 5 teams, zijn ze eens in de 4 à 6 weken aan de beurt in de periode van september tot en met juni. De viering begint om 11 uur en is rond 12.00 afgelopen, dan kunnen de misdienaars weer naar huis.  

Graag willen wij vragen aan de ouders om hierover na te denken. Het wordt door de parochie zeer gewaardeerd, dit blijkt elk jaar weer wanneer de misdienaars bij de deurcollecte geld ophalen voor het jaarlijks uitje van de misdienaars. Dit is ter afsluiting van het jaar. Nu gaat het tot op heden vaak over de kinderen van groep 4 tot en met groep 8, maar wat we nu toch ook vaker zien is dat  oudere jongeren meegaan in de Eucharistie. Pastoor de Gilde neemt deze acolieten (ander woord voor misdienaar of altaardienaar) regelmatig mee om hem te helpen in de Eucharistieviering. Ook deze groep jongeren zouden wij graag willen benaderen om ons team te komen versterken.

De groep kosters hebben wij kunnen uitbreiden met Henk Granneman. Deze groep is nu weer voorzien van nieuwe gezichten. Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij ons Parochie secretariaat of via de mail sintlaurentius@hotmail.com  

Marjolein Jansen– Odijk