Berichten RK-Parochiekerk H. Laurentius Stompwijk

kerkramen

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk H. Laurentius

Woensdag   4 februari 20.00 uur  Voorbereiding Doopviering  in de Pastorie

Zaterdag     7 februari 19.00 uur  Gebedsviering met EMS koor

                                                   Voorganger: Mw. Marianne Turk

Zondag       8 februari  11.00 uur  Gebedsviering met samenzang.

                                                   Voorganger: MW. Marianne Turk

                                   11.00 uur  Voorbereiding 1e H. Communicanten in  de pastorie.

Dinsdag    10 februari  16.00 uur  Ziekenzalving met parochiekoor

                                                  Voorganger: Pastoor J. v. d. Bie

Misintenties

Zaterdag 7 februari 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Elly Bennis – v Marwijk jaargetijde, Jan v. Rijn, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Peter Develing, Kees Luk, Bep Stijnman – Luiten, Thijs Klijn, Jan v. Rijn, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v. d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch, Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg – Berndsen, Piet v. Schie, Riet v Rijn – v.d. Sande.

Zondag 08 februari

11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Ouders v. Boheemen – v.d. Krogt, overleden ouders Vreeswijk – v Leeuwen, Fer Disseldorp, Toos v. Boheemen – Warmenhoven, Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen, Piet Roeling, Riet v. Logchem – Bennis, Jan v. d. Helm, Corrie v Geijlswijk – v Santen, Jan Vogelaar, Janus Verhagen, Toon van Veen, Ferdinand Disseldorp, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Thijs Klijn, Fam. v. Wissen, Fam v Brecht, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch, Bep Smits – v.d. Sande, Elisabeth v.d. Burg – Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande.

kerkhulpen                         Kosters                   Lectoren                       Misdienaars

zaterdag 07 febr. 19.00 u     John O.                     geen                           geen

Zondag   08 febr. 11.00 u     Henk Granneman       Paula v. Haastert        geen

Dinsdag  10 febr. 16.00 u     Adriaan H.                 geen                          geen 

mededelingen vanuit het secretariaat:

Kerkschoonmaak,

Woensdag 11 februari gaat de schoonmaakploeg weer de kerk een goede beurt geven, iedereen die deze ploeg wil versterken is van harte welkom.

Om 09.00 uur gaan wij van start, de koffie met staat klaar.

Het secretariaat