Askruisje en bijeenkomst eerste communie

Askruisje halen woensdag 19.00 uur Na alle drukte van Carnaval, met een fantastische viering op zondagmorgen met het Oud-Prinsenkoor, gaan we vanaf woensdag de veertigdagentijd in. Op deze eerste dag, Aswoensdag, is er om 19.00 uur een viering. Tijdens deze viering denken we na over hoe vergankelijk het leven is. Maar ook hoe mooi en hoe dankbaar we er voor moeten zijn. Tijdens deze viering kunt u het askruisje halen. Hopelijk tot ziens.  

Marianne Turk 

Bijeenkomst Communie zondag 22 februari,  

Zondag 22 februari is er weer een bijeenkomst voor de communicantjes. De bijeenkomst begint om 11.00 uur in de kerk en is om ongeveer 12.30 uur afgelopen. We hopen jullie graag weer te zien. 

Tot zondag, Werkgroep EHC