In memoriam Annie Olijhoek

grafstuk

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

In memoriam Annie Olijhoek

Zondagmiddag 12 april krijg ik, als secretaris van het  bestuur van de KBO – Soos, het droevige bericht van het overlijden van Annie Olijhoek- v.d. Meer.

Annie is lange tijd zeer actief geweest als bestuurslid van de bejaardensoos en het KBO – bestuur.

Uit de notulen van 1972 blijkt dat zij op 16 mei 1972 is gekozen door voor een bestuursfunctie in het toenmalig bestuur.

Lange tijd heeft zij door haar inbreng de soos bezoekers van de nodige kopjes koffie en thee voorzien, ook het bezoeken van zieke leden was een dankbare taak die zij trouw heeft uitgevoerd, zij was een graag gezien bezoekster.

Bij het vijfenveertig jaar bestaan heeft zij als blijk van waardering hiervoor de zilveren broche opgespeld gekregen door een bestuurslid van KBO – Zuid – Holland, zij was hier zeer mee vereerd.

Op de bestuursvergaderingen was haar inbreng altijd zeer welkom. Zij kon door haar inbreng een lang verhaal terug brengen tot de kern van de zaak.

Door haar verminderde gezondheid heeft zij in mei 2012 te kennen gegeven als bestuurslid te willen aftreden, zij wilde alleen graag komen klaverjassen op de soos, daar was zij tot december van vorig jaar elke dinsdagmiddag aanwezig.

Haar gezondheid ging snel achteruit, zij heeft de laatste dagen met haar naasten in het hospice een fijn afscheid gehad, het is goed zo, vond zij.

Het bestuur en de soosleden zullen Annie missen als deelnemer en als vraagbaak naar hoe het er in het verleden eraan toe ging.

Dat je moge rusten in vrede en bedankt voor je positieve inbreng in onze vereniging.

Namens het bestuur va de KBO en Soosleden,

Secretaris, Antoon van Santen