Parochieberichten

Berichten- RK  Parochie Kerk  H. Laurentius – Stompwijk-

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus  

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668  

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. Via het centrale nummer. 

Email adres: bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.  

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Nieuw: http://www.hlaurentius.nl/  

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H.Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO0361502168

Vrijwillige bijdrage actie kerkbalans 2015 NL49RABO0361502168  

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl 

 

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Woensdag   13 mei.   19.00 uur Rozenkrans gebed

                                                 Voorganger: Jan van Rijn

Donderdag  14 mei.  11.00 uur Hemelvaart, Eucharistieviering.

                                                 m.m.v. Resolet in Laudibus koor uit Rijs wijk Voorganger: Pater van Ulden

Zaterdag      16 mei.  19.00 uur  Geen viering

Zondag         17 mei.  11.00 uur  Eucharistieviering met samenzang

                                                  Voorganger: Pastoor J. v. d. Bie.                                      

Misintenties

Donderdag 14 mei 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de Parochie, overleden Frans v.d. Horst, Wil v.d. Brink, voor een volledig herstel, Toon v. Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch,  Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg – Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande, Jan v. d. Bos, Elisabeth v. d. Salm – Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek – v.d. Meer.

Zondag 17 mei 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie,

Niek van Schie, Janny Suijten – v. Leeuwen, Cor Janson, overleden broers en zussen v. Santen, Jaap Warmerdam, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Toon v. Veen, Piet Hilgersom, Bep Luiten – Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst – Knijnenburg, Sjanie Waaijer – v.d. Bosch, Bep Smits – Enze, Elisabeth v.d. Burg – Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn – v.d. Sande, Jan v. d. Bos, Elisabeth v. d. Salm – Bierhuis, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek – v.d. Meer.

 

Kerkhulpen                               Kosters         Lectoren             Misdienaars

Woensdag  13 mei   19.00 u     Adriaan H.

Donderdag 14 mei.  11.00 u     Adriaan H.     Jan v Rijn                 geen

Zondag      17 mei. 11.00 u      Adriaan H.     Rienus Odijk             geen

Website:  vanaf heden heeft de kerk een website bekijk het op :www.hlaurentius.nl

 Woensdag 20 mei :KERKSCHOONMAKEN!

 Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aan melden via het secretariaat.  

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Contact via het secretariaat. 

Het secretariaat.

Fietskring 

Als het weer het toelaat wordt er woensdag weer een route gefietst. Iedereen kan mee, we rijden met een rustig tempo zodat iedereen het bij kan houden. We vertrekken vanaf het kerkplein om 9.30u en zijn ± 12.00u weer terug.  

Tot woensdag, Annie van Rijn

 

Hemelvaart met Gastkoor

Dit jaar met Hemelvaart wordt de viering opgeluisterd door het “Resonet in Laudibus”koor uit Rijswijk. Onze dorpsgenoot mevrouw Joke Van der Brink-van der Horst heeft 25 jaar lang bij dit koor gezongen en daardoor is het contact gelegd. Het koor hoopt op een leuke dag uit en wij zijn heel blij dat wij daarvan mee mogen genieten. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen komen luisteren.

Marianne Turk