Berichten RK Parochiekerk H. Laurentius Stmpwijk

Berichten RK Parochie Kerk H. Laurentius – Stompwijk

Onderdeel van de RK Parochie HH Petrus en Paulus

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 06 22 02 76 68

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604(antwoord apparaat)

www.hlaurentius.nl

Pastoor: J. v.d. Bie, via centrale tel.

Email adres:bie00220@planet.nl

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. de H. Laurentiuskerk rekening nr. NL49RABO 0361502168

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Woensdag   15 juli 09.00 uur Kerkschoonmaak

Zaterdag     18 juli 19.00 uur Geen viering

Zondag       19 juli 11.00 uur Woord en Gebed viering met samenzang.

                                           Voorganger: Marianne Turk

Zaterdag      25 juli 19.00 uur Geen viering

Zondag        26 juli 11.00 uur Eucharistie viering met samenzang.

                                            Voorganger: Pastoor J. v. Bie

Misintenties: zondag 19 juli 11.00 uur:                                                                                                                                                          

Voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Truus Hilgersom,  Niek v. Schie,  Bert d. Jong, Lena d. Jong- v.d. Geest, Overleden Fam Klijn–Lexmond, Overleden ouders Vreeswijk- v. Leeuwen, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk– Ham, Piet Hilgersom, Bep Luiten- Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v. d. Salm- Bierhuis, Jan v.d. Bos,  Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Jaap Warmerdam, Bep Luiten- Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch,  Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v. d. Salm- Bierhuis, Jan v. d. Bos,  Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater.

Misintenties: zondag 26 juli 11.00 uur:

Voor de armen en overleden weldoeners van de parochie, Corrie v. d. Zijden-v. Leeuwen, Gerrit v. Santen, Piet Hilgersom. Jaargetijde, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Bep Luiten- Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch,  Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v. d. Salm- Bierhuis, Jan v. d. Bos,  Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek- v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater.

Kerkhulpen:                               Kosters                Lectoren             Misdienaars

Zaterdag        18 juli                  A. v. Santen         geen                  geen

Zondag          19 juli 11.00 uur   H. Granneman      Jan van Rijn       geen

Zaterdag        25 juli                  A. v. Santen         geen                 geen

Zondag          26 juli 11.00 uur   A. v. Santen         Rienus Odijk      geen

Mededelingen vanuit het secretariaat:

Maandag 20 juli is het secretariaat gesloten

Kerkschoonmaken: Woensdag 15 juli wordt de kerk weer schoon gemaakt. We beginnen om 9.00 uur. Er is koffie met wat lekkers. Iedereen is van harte welkom.

Columbarium: Voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen: Worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aanmelden via het secretariaat.

Het secretariaat